Ölçüm haznesi tankın yanına bypass şeklinde bağlanır. Böylece haznenin içinde de tanktaki koşulların aynısı sağlanır. Tank seviyesindeki değişimler, haberleşme tüplerinde değişimlere yol açar. Ölçülen değerlerin yerel göstergeye iletilmesi için, yüzücü sabit mıknatıslar sistemi ile donatılmıştır. Bu manyetik kanatlarla yada takip eden bir mıknatısla birleştirilmiştir. Seviye; uzunluk, yüzde yada hacimsel artımların çeşitli birimleri cinsinden skala üzerinden de okunabilir.