Sürekli seviye ölçümünde olduğu gibi tüm seviye yükseklikleri ölçülmeyecekse önceden tanımlanmış bir seviyeye ulaşmak için seviye şalteri kullanılır. Seviye şalteri komutu ile dolum yapan konveyör veya pompa gibi ekipmanlar çalıştırılıp durdurulur. Seviye şalterinden gelen ikili sinyaller proses kontrolüne aktarabilir. Limit seviye ölçümü yapılabilecek malzemeler; sıvılar, macunlar, tozlar ve kaba parçacıklı katılardır.