22 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sürekli AtıkSu İzleme Tebliği”ne (SAİS) göre kurulu kapasitesi 10.000m3/gün ve üzerinde olan atık su arıtma tesisleri veya atık sularını herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan (soğutma suları, derin deniz deşarjı, ısı transferi vb.) doğrudan bir hat üzerinden deşarj eden tesisler atık sularını çıkış noktalarına kuracakları, içerisinde analiz ve ölçümlerin yapılacağı, cihaz ve ekipmanların yer alacağı bir adet kabinde ölçmek ile yükümlüdür.

SAİS tebliğ kapsamına giren tesislerin Debi, Sıcaklık, pH, Çözülmüş Oksijen, İletkenlik, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde parametrelerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak ölçerek Bakanlık merkezi veri tabanına aktarmak zorundadırlar.

Söz konusu tesisler SAİS Tebliği’nin yayımlandığı tarihten itibarenen geç 4 ay içerisinde sistemlerini uygun hale getirmekle yükümlüdürler.

Bu kapsamda Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi SAİS Tebliği’ne uygun sistemin tesisinizin çıkışına kurulumunu gerçekleştirmektedir.