Enelsan her türlü proses gereksinimini karşılayacak dozajlama sistemlerinin tasarımını ve imalatını yapmaktadır. EPDK’nın ithal dizel yakıtının millileştirilmesi izin şart koştuğu (7-20 ppm) markör enjeksiyonunu gerçekleştiren sistemi tamamen yedekli bir tasarımla petrol endüstrisinin kullanımına sunmaktadır.