İŞLETMELERDE DEBİMETRE UYGULAMALARI enelsan-elektromanyetik-debimetre

26 Mayıs 2016 / Kocaeli

Ücret:  500 TL / kişi (+ KDV)

Yer:     ENELSAN Fabrikası Dilovası-KOCAELİ

Kayıt:        egitim@enelsan.com veya iletişim

Amaç:

Bir proseste en yaygın parametre olan akışkanlarının debilerinin ölçülmesi sıcaklık, basınç gibi temel değerler kadar önemlidir. Bu kursun amacı doğru debi ölçüm yönteminin seçilmesi, debimetre türlerinin tanıtılması ve debimetre kalibrasyonu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu kursta katılımcı doğru proses için doğru ekipman seçimi öğrenecek ve hatalı seçimden doğan zaman-para kaybının önüne geçebilecektir.

Debimetre Eğitimi Enelsan’ın Türkiye’nin özel sektöre ait tek akredite debimetre laboratuvarında uygulamalı olarak gerçekleşecektir.

İçerik:

     • Bir proseste ölçülen ve kontrol edilebilen parametreler nelerdir?
     • Debimetre nedir?
     • Debimetre tipleri
     • Elektromanyetik Debimetre
     • Ultrasonik Debimetre
     • Vorteksmetre
     • Orifis Plakaları
     • Türbinmetre
     • Pozitif Deplasmanlı Sayaçlar
     • Değişken Kesitli Debimetreler
     • Kitle Akış Ölçerler
     • Debimetre seçim kriterleri
     • Debimetre kalibrasyon yöntemleri