Elektromanyetik debimetreler genel olarak elektriksel iletkenliği olan su, atık su ve benzeri endüstrilerde kullanılmaktadır. Elektromanyetik debimetrelerde herhangi bir hareketli parça olmaması ve minimum bakım gerektirmesi bu enstrümanın en önemli avantajıdır.
Elektromanyetik debimetreler Faraday’ın İndüksiyon Kanununa göre çalışır. Elektriksel iletkenliği olan bir akışkan, elektriksel olarak izole edilmiş bir boruda manyetik alandan geçer. Manyetik alan oluşturmak için bir çift bobin kullanılır ve bu bobinler üzerinden elektrik akımı geçirilir. Elektrotlar arasında sıvının akış hızı ile doğru orantılı bir voltaj oluşur. Oluşan bu voltaj debi (Q), akış hızı (v), gövde katsayısı olarak da bilinen geometrik düzeltme katsayısı (k), manyetik alan büyüklüğü (B) ve debimetre iç çapına (D) bağlı değişir.

Q=f(v,k,B,D) ve Q=v*(k*D*B)

Manyetik alan, iç çap ve gövde katsayısı sabit değerlerdir. Bu nedenle de eşitlik;

Q= v*(k*D*B)=v*K olarak ifade edilebilir ve akış hızı ile oluşan voltaj arasında lineer bir ilişki olduğu görülür.

Elektrotlar ile algılanan voltaj sinyalleri bir sinyal dönüştürücü ile anlaşılır hale getirilir.

ETRANS-M 110 : Sandviç tip ekonomik tip, teflon ( PTFE) iç gövde kaplamalı debimetre.

ETRANS-M 210 : Su ve atıksu uygulamaları için özel, tümü içme suyu için onaylı ebonit iç gövde kaplamalı flanşlı tip debimetre.

ETRANS-M 220KBatarya Beslemeli (Pilli), enerjinin olmadığı alanlarda ideal ölçüm, su ve atık su uygulamaları için uygun çözüm.

ETRANS-M 410 : Proses uzamanı; zor prosesler için aşırı korozif sıvılara, vakuma ve yüksek sıcaklığa dayanımlı teflon ( PTFE) iç gövde kaplamalı debimetre.

ETRANS-M 610 : İlaç ve gıda sektörlerindeki gibi tüm steril uygulama ihtiyaçları için bir çok farklı proses bağlantı alternatifleri olan sandviç tip debimetre.

ETRANS-M 810 : Seramik kaplı sandviç tip akış sensörü ile yüksek hassasiyet ve aşınmaya karşı mükemmel dayanım.