En büyük yatırımımız Eğitim – Röportaj

Enelsan Genel Müdürü Tunç Vidinli: Elinizdeki cihazlar ne kadar kompleks, ne kadar gelişmiş cihazlar olursa olsun onu kullanan ve hassas ayarlar noktasında son kontrolü yapan faktör insan olduğu için servis ekibinizin kalifiye olması büyük önem arz ediyor. Teknik donanımı mümkün olduğunca güçlü hâle getirmeye çalışırken servis ekibimizin eğitimini de en üst seviyeye taşımak için çabalıyoruz.

Ölçüm enstrümanları alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip olan Enelsan; bant kantarlarından devir bekçilerine, kütle akış ölçerlerden sıcaklık-basınç transmitterlerine kadar birçok ölçüm enstrümanının üretimini yaptığı gibi bakım ve onarımını da yapıyor. Bu çok yönlü şirketin Genel Müdürü Tunç Vidinli ile bakım servis hizmetleri konusunda ayrıntılı bir röportaj gerçekleştirdik.

Bize Endüstri Servis bölümünüzü tanıtarak bölümün görevlerini paylaşır mısınız?

Servis bölümümüz teknik bölümlerden yetişmiş ve sektörde uzun yıllar hizmet vererek gerekli tecrübeyi kazanmış elemanlarımızdan oluşuyor. Aralarında imalat proseslerinden gelenler olduğu kadar sadece bakım-onarımda uzmanlaşmış olanları da var. Genel olarak bu dengeyi korumaya çalışıyoruz. Servis personelimiz bir taraftan asli görevleri olan bakım-onarım faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan hem ürünlerimizi temin etmiş müşterilerimize kullanım eğitimi hem de yeni başlayan personelimize oryantasyon eğitimi vermekle görevli.

Servis bölümümüz temel olarak iki kola ayrılıyor. Bir kol genel bakım-onarım işleriyle ilgilenirken diğer kol satış öncesi son kontrollerin sağlanması ve satış sonrası gelen kalibrasyon taleplerinin karşılanması işlemlerini yürütüyor. Kalibrasyon konusu son derece hassas bir konu olduğu için bu işleme özel olarak yetiştirilmiş bir kalibrasyon ekibimiz mevcut. Onarım ve kalibrasyon hizmetlerinin yanısıra marka bağımsız yürüttüğümüz mekanik-elektronik temizlik hizmetimiz de bulunmakta. Teknik servis konusunda web  adresimizi ziyaret ederek ek bilgi edinebilirsiniz.

Servis bölümü bünyesinde son dönemde ne tür yatırımlar yapıldı?

Tabii ki periyodik hedef planlamalarımız ve uygulamalarımız var ama servis bölümümüzdeki yatırımları dönemsel bazda kategorize etmek güç, çünkü bu departmanda sürekli bir AR-GE faaliyeti içindeyiz. Bunun iki sebebi var. Birinci sebep faaliyet gösterdiğimiz sektörün dinamik bir sektör olması ve sürekli yeniliklere ve optimizasyona ihtiyaç duyulması. İkinci sebep ise Enelsan’ın faaliyet ağını ve ürün çeşitliliğini her geçen gün artırması. Bir taraftan büyük firmaların mümessilliğini yapıp diğer taraftan da alanında tek yerli üretici olma vasfını sürdüren firmamız hâliyle yoğun bir araştırma-geliştirme etkinliğinin içinde olmak zorunda.

Yine de bu bağlamda spesifik örnekler vermemiz gerekirse öncelikle kalibrasyon laboratuvarımızdaki yatırımlardan bahsedebiliriz. Laboratuvarımızda şu anda çok küçük çaptaki debimetrelerden tutun büyük çaplı debimetrelere kadar geniş bir skaladaki ürün grubu için hassas kalibrasyon ayarı yapabiliyoruz. Orta vadede söz konusu çap aralığını daha da genişletmek ve DN2000 çapına kadar çıkabilen ölçülere sahip cihazların kalibrasyonunu da yapabilecek teknik seviyeye ulaşmak gibi bir planımız var. Bu doğrultudaki yatırımlarımız sürüyor. Yine yakın zamanda sayaçlar için de servis belgesi aldık. Bu da bizi tecrübe sahibi olduğumuz alanın biraz daha dışındaki alanlarda da uzmanlık sağlama faaliyetine yönlendirdi.

Bütün bu teknik detayların yanında şunu da belirtmem gerek; elinizdeki cihazlar ne kadar kompleks, ne kadar gelişmiş cihazlar olursa olsun onu kullanan ve hassas ayarlar noktasında son kontrolü yapan faktör insan olduğu için servis ekibinizin kalifiye olması büyük önem arz ediyor. Bu sebepten teknik donanımı mümkün olduğunca güçlü hâle getirmeye çalışırken servis ekibimizin eğitimini de en üst seviyeye taşımak için çabalıyoruz. Dolayısıyla Enelsan’daki en büyük yatırımın eğitim olduğunu söyleyebilirim.

Müşterilerinize bakım faaliyetleri kapsamında ne tür hizmetler veriyorsunuz, hizmetlerin içeriklerini detaylandırır mısınız?

Bilindiği üzere Enelsan olarak ölçüm enstrümanları alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahibiz. Bant kantarlarından devir bekçilerine, kütle akış ölçerlerden sıcaklık-basınç transmitterlerine kadar birçok ölçüm enstrümanının üretimini yaptığımız gibi bakım ve onarımını da yapıyoruz. Bu hizmeti çok hassas teknik şartlarda titizlikle yürütüyoruz. Çünkü beraber iş yaptığımız firmalar sektörlerinde mihenk taşı olmuş hatırı sayılır firmalar olmalarından ötürü hem pazar payları hem de çalışan sayıları yüksek olan firmalar. Dolayısıyla hem finansal anlamda mümkün olduğunca verimli hizmet görmek istiyorlar hem marka güvenilirliği konusunda tavizsiz yaklaşıyorlar.

Sözgelimi üretimini ve pazarlamasını yaptığımız sızdırmazlık test cihazımızı ele alalım. Evsel ve fabrika tipi bilimum ocak, fırın vb. ürün üreten fabrikalar için geliştirdiğimiz bu cihaz bir nevi gaz kaçağı ölçüm elemanı olarak çalışıyor, üretilen ürünlerin sızdırmazlık testinde kullanılıyor. Bu cihazın arızalı ya da verimsiz olması durumunda karşılaşılabilecek sıkıntıları tahmin edersiniz, ki sızdırmazlık test cihazı bakım ve onarımını yaptığımız onlarca ürün çeşidinden sadece biri.

İşin prosedür kısmına gelecek olursak… Öncelikle satışını yaptığımız ürünlerin sürekli takibatını yapan ve ürünlerle ilgili bir sorun olup olmadığını denetlemek için müşterilerimizle sürekli irtibat halinde olan bir birimimiz var. Bu birimden gelen veriler ışığında bakım-onarım ihtiyacı duyan müşterilerimize ulaşıyor ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında daha önce bizimle herhangi bir ticari teması olmamış, bizi kendisi arayıp bulan müşterilerimiz de var. Onlara da talepleri doğrultusunda gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Marka bağımsız hizmet verdiğimiz için ürün ve müşteri çeşitliliği bizim için bir handikap teşkil etmiyor.

Bakım ve servis hizmetleri kapsamında ne tür otomasyon ürünlerinden faydalanıyorsunuz?

Enelsan olarak şöyle bir prensibimiz var; bakımını yaptığımız ürünlerin kalibrasyonunu da yapabilecek düzeydeyiz. Tabii bu bütünleşik hizmetin şart koştuğu birtakım fiziksel ve teknik gereklilikler söz konusu. Halihazırda kalibrasyon hizmetini yürüttüğümüz laboratuvarımız tüm bu gereklilikleri karşılayabilecek durumda. Zira şu an Türkiye’nin TÜRKAK akreditasyon belgeli ilk ve tek debimetre kalibrasyon laboratuvarı firmamız bünyesinde hizmet veriyor.

Laboratuvar hizmeti dahilinde kullandığımız 50 ton su kapasiteli bir havuzumuz var. Bunun yanında çeşitli debi ve basınçtaki frekans kontrollü pompa ve en az üç adet değişik çap referans debimetre kullanıyoruz. Referans debimetre yöntemiyle beraber tartım yönteminden de faydalanıyoruz. Ayrıca yine kalibratörler de sistemin olmazsa olmazları arasında.

Bunların dışında onarım bölümümüzde kullanılan sıcaklık-basınç ve performans test cihazlarımız var. Güvenlik üniteleri, ölçümleme ekipmanları ve endüstriyel temizlik gereçleri de faydalandığımız diğer unsurla